Handmade -Tạo Nên Sắc Màu Cuộc Sống
Chính sách đổi trả lỗi 1-1
Giao Hàng nhanh An toàn

Thương Hiệu Len Handmade

Thương hiệu đại diện cho những sản phẩm Len được tạo ra hoàn toàn bằng tay bởi những nghệ nhân còn là sinh viên đã có kinh nghiệm, sử dụng len tự nhiên và kỹ thuật đan chuyên nghiệp.
Với thương hiệu “Len Handmade”, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm, Thương hiệu đảm bảo rằng sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay và không giống với bất kỳ sản phẩm len nào khác. Điều này giúp cho sản phẩm trở nên đặc biệt và giá trị hơn trong mắt khách hàng.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn: Trong 1 năm đầu, Len Handmade trở thành thương hiệu phát triển bền vững trong lĩnh vực móc len thủ công được khách hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng …
Sứ Mệnh: Cung cấp những sản phẩm độc đáo, sáng tạo và cá nhân hóa cho khách hàng. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm mang tính cá nhân, tương tự như một tác phẩm nghệ thuật, giúp khách hàng cảm thấy đặc biệt và tạo ra sự kết nối giữa sản phẩm và khách hàng
Giá trị cốt lõi doanh nghiệp: Chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm len thủ công độc đáo, mang tính cá nhân và đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất. Quyền lợi khách hàng được đảm bảo, đạo đức kinh doanh được tuân thủ và sự hài lòng, tin tưởng từ khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Thương Hiệu Len Handmade

Thương hiệu đại diện cho những sản phẩm Len được tạo ra hoàn toàn bằng tay bởi những nghệ nhân còn là sinh viên đã có kinh nghiệm, sử dụng len tự nhiên và kỹ thuật đan chuyên nghiệp.
Với thương hiệu “Len Handmade”, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm, Thương hiệu đảm bảo rằng sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay và không giống với bất kỳ sản phẩm len nào khác. Điều này giúp cho sản phẩm trở nên đặc biệt và giá trị hơn trong mắt khách hàng.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn: Trong 1 năm đầu, Len Handmade trở thành thương hiệu phát triển bền vững trong lĩnh vực móc len thủ công được khách hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng …
Sứ Mệnh: Cung cấp những sản phẩm độc đáo, sáng tạo và cá nhân hóa cho khách hàng. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm mang tính cá nhân, tương tự như một tác phẩm nghệ thuật, giúp khách hàng cảm thấy đặc biệt và tạo ra sự kết nối giữa sản phẩm và khách hàng
Giá trị cốt lõi doanh nghiệp: Chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm len thủ công độc đáo, mang tính cá nhân và đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất. Quyền lợi khách hàng được đảm bảo, đạo đức kinh doanh được tuân thủ và sự hài lòng, tin tưởng từ khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Thương Hiệu Len Handmade

Thương hiệu đại diện cho những sản phẩm Len được tạo ra hoàn toàn bằng tay bởi những nghệ nhân còn là sinh viên đã có kinh nghiệm, sử dụng len tự nhiên và kỹ thuật đan chuyên nghiệp.
Với thương hiệu “Len Handmade”, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm, Thương hiệu đảm bảo rằng sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay và không giống với bất kỳ sản phẩm len nào khác. Điều này giúp cho sản phẩm trở nên đặc biệt và giá trị hơn trong mắt khách hàng.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ CỐT LÕI DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn: Trong 1 năm đầu, Len Handmade trở thành thương hiệu phát triển bền vững trong lĩnh vực móc len thủ công được khách hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng …
Sứ Mệnh: Cung cấp những sản phẩm độc đáo, sáng tạo và cá nhân hóa cho khách hàng. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm mang tính cá nhân, tương tự như một tác phẩm nghệ thuật, giúp khách hàng cảm thấy đặc biệt và tạo ra sự kết nối giữa sản phẩm và khách hàng
Giá trị cốt lõi doanh nghiệp: Chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm len thủ công độc đáo, mang tính cá nhân và đảm bảo chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất. Quyền lợi khách hàng được đảm bảo, đạo đức kinh doanh được tuân thủ và sự hài lòng, tin tưởng từ khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Nguyễn Thị Thu Hiền
Brand manager

Cấn Văn Trung
content marketer

Đào Trọng Nghĩa
Business manager

Phùng Quang Huy

Phùng Quang Huy

Nguyễn Minh Đức
Designer

Nguyễn Thị Như
Media Director

Phan Duy Phương
Marketing Ads

Nguyễn Thị Thu Hiền
Brand manager

Cấn Văn Trung
content marketer

Đào Trọng Nghĩa
Business manager

QTA
Founder

Nguyễn Minh Đức
Designer

Nguyễn Thị Như
Media Director

Phan Duy Phương
Marketing Ads

Nguyễn Thị Thu Hiền
Brand manager

Cấn Văn Trung
content marketer

Đào Trọng Nghĩa
Business manager

Phùng Quang Huy

Phùng Quang HUy
Founder

Nguyễn Minh Đức
Designer

Nguyễn Thị Như
Media Director

Phan Duy Phương
Marketing Ads

4.5/5 (2 Reviews)